Brak wolnych terminów do odwołania .Tel po.9.30

Propagacja fal

Obszary zanotowane w prognozie mają niezbędne warunki atmosferyczne do wytwarzania zginania troposferycznego fal radiowych VHF, UHF i / lub mikrofalowych. Gięcie troposferyczne rozszerza zasięg stacji radiowych i telewizyjnych daleko poza ich normalny limit, a tym samym zwiększa zakłócenia między stacjami.

źródło dxinfocenter