Usług nie wykonuje do odwołania. ( Chory ). Numer do kolegi z branży 600-496-046 P. Grzegorz.

Propagacja fal

Obszary zanotowane w prognozie mają niezbędne warunki atmosferyczne do wytwarzania zginania troposferycznego fal radiowych VHF, UHF i / lub mikrofalowych. Gięcie troposferyczne rozszerza zasięg stacji radiowych i telewizyjnych daleko poza ich normalny limit, a tym samym zwiększa zakłócenia między stacjami.

źródło dxinfocenter